Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Over begraven of cremeren

Per 1 januari 2010 zijn enkele regels bij het overlijden veranderd.

Logo_RO.png

De termijn voor begraven en cremeren is verlengd van 5 naar 6 werkdagen.  Het is mogelijk om een particulier graf  uit te geven voor 10 jaar of langer. Meer hierover op de website van de rijksopverheid...

Termijn van begraven of cremeren

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of cremeren. Binnen 36 uur is dit slechts mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester. Meer hierover welke regels gelden er bij begraven en cremeren...

Wet op de lijkbezorging

In de Wet op de lijkbezorging staat wat er moet gebeuren als iemand overlijdt. Een arts of een lijkschouwer van de gemeente moet eerst het overlijden vaststellen. Meer hierover www.rijksoverheid/wet op lijkbezorging...

Het overlijden van uw partner, kind of familielid is ingrijpend. Of dat nu in Nederland of in het buitenland gebeurt. In deze moeilijke tijd moet u vaak veel regelen, ook met de overheid. terug naar wat regelen wij
Meer hierover op de website www.overlijden-overheid.nl/Overlijden...