Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Over de ledenvergadering

Het bestuur van uitvaartvereniging in Driezum wil graag een bijdrage leveren aan het meer  bespreekbaar maken van, en informatie geven over een meer persoonlijke uitvaart!

Voor menigeen is de uitvaartbranche een conservatief wereldje waarbij alles altijd bij het oude wordt gelaten. Het  tegendeel is waar. Een uitvaart anno 2022 is niet meer te vergelijken met een uitvaart van 25 jaar geleden. Nieuwe rituelen dienen zich aan en oude verdwijnen ongemerkt naar de achtergrond.

Verantwoording bestuur

Onze vereniging legt wettelijk elke 3 jaar een actuariële verantwoording af bij een daartoe aangewezen instelling. Waarin wordt gecontroleerd of onze financiële reserve's voldoende zijn, is dit niet het geval dan wordt het bestuur hierop aangesprokenen, en worden er maatregelen getroffen.

Jaarlijkse contributie

Op deze vergadering wordt de jaarlijkse contributie en de ledenkorting bepaald. De ledenkorting voor 2023 is bepaald op € 850,=. Bovendien ontvangen de nabestaanden 75% van de provisie. Dit is de korting die de vereniging krijgt op o.a. grafkisten, drukwerk, advertenties.

pijl-T14-links150x16.png