Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Over ons

Wij zijn een zelfstandige uitvaartvereniging, die is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt samen met het landelijke samenwerkingsverband van uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk "Nardus".

De oorsprong van vele uitvaartverenigingen ligt in het begin van de 20eeeuw. De mensen zochten naar collectieve oplossingen voor problemen die zij voorheen zelf moesten oplossen.

De zogenaamde burenplicht was aan erosie onderhevig, omdat steeds vaker een beroep op een slinkende groep personen moest worden gedaan.

Het doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart.

Welke voordelen heeft u bij onze uitvaartvereniging

Lees hier wat de voordelen zijn...