Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Historie

kerkhof-driezum-150x200.jpg

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Driezum

Al meer dan 100 jaar is onze vereniging er voor u. Zoals bekend vervullen de plaatselijke uitvaartverenigingen een belangrijke functie.

De oorsprong van vele uitvaartverenigingen ligt in het begin van de 20e eeuw. De mensen zochten naar collectieve oplossingen voor problemen die zij voorheen zelf moesten oplossen. De zogenaamde burenplicht was aan erosie onderhevig, omdat steeds vaker een beroep op een slinkende groep personen moest worden gedaan.

Het doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart.

Jubileumboek

it lêste himd hat gjin bûsenUitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Driesum
Opgericht in 1908. In 2008 bestond onze vereniging 100 jaar.
Op 9 februari van dat jaar werd dit gevierd met o.m. een jubileumboek, rondleiding en expositie.

Voor leden was er toen gelegenheid om het Jubileumboek af te halen.
Belangstellenden konden het boek kopen voor €15,-