Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Lid worden - Wijziging

U bent lid van een andere uitvaartvereniging

U kunt zich meestal zonder kosten over laten schrijven, dit is afhankelijk van de contributie en ledenkorting van beide verenigingen. De vereniging moet wel zijn aangesloten bij de Friese Federatie.

U wilt lid worden

U kunt zich inkopen, met recht op volledige ledenkorting.
De inkoopsom is afhankelijk van uw leeftijd. 

Aanmeldingsformulier print (pdf)

U wilt iets wijzigen

Wijzigingsformulier print (pdf)
Machtigingsformulier (pdf)
Wensenformulier (pdf)

U wilt lidmaadschap beëindigen

Dit kan alleen schriftelijk, voor aanvang van kalenderjaar.
Lidmaatschap loopt altijd van 1 januari tot 31 december.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Jelle Kramer van de ledenadministratie of onze penningmeester Jan Dantuma.