Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Nieuws ledenvergadering 3 maart 2011

ledenvergadering2011-PICT0282.jpgVoor het eerst in haar bestaan, gaat de uitvaartvereniging  in zee  met een vrouwelijke uitvaartleider, namelijk Sjoerdtje de Haan uit Burgum.

Opmerkelijk is ook dat ‘De Laatste Eer’ Driezum haar leden kan laten kiezen uit twee uitvaartleiders. Want na ruim 30 jaar is er weer iemand uit eigen dorp bereid gevonden deze belangrijke taak te komen vervullen, namelijk uitvaartbegeleider Leo Blees.

ledenvergadering2011

Afscheid functionarissen  en benoeming nieuwe

Op basis van de statuten is de maximale leeftijd gelimiteerd tot 70 jaar. Ook drager Sikke Dantuma behoort sinds kort tot deze categorie.
De voorzitter prees Sikke Dantuma als bijna de perfecte drager. Hij was altijd op afroep beschikbaar, was niet te klein en niet te groot en beschikte over voldoende kracht.

ledenvergadering2011-PICT0281.jpgHenk Dijkstra, die in 2005 Foppe Bloemsma opvolgde als voorzitter, kan nu meer tijd vrij maken voor zijn hobby: "Het Friese paard".
Tijdens zijn laatste periode, in het bestuur was Henk secretaris.

De vergadering ging akkoord met de benoeming van Joukje Broersma en Jan Hoekstra als hun opvolgers.

Griet Postma gaat zich met Marianne Raap, Janneke Postma en Wieke Jongsma toeleggen op de zogenaamde laatste verzorging.terug naar nieuws