Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Afscheid Frits Dantuma 22-02-2012

Drager Frits Dantuma neemt na 25 jaar afscheid van begrafenisvereniging Driezum

Afscheid dragers

Driezum 22-02-2012

Op de jaarlijkse ledenvergadering van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ uit Driezum nam het bestuur afscheid van drie dragers. Frits Dantuma had de langste staat van dienst. Maar liefst 25 jaar was hij als drager aan de uitvaartvereniging verbonden. Ook was hij nog 13 jaar secretaris. Bovendien werd er ook afscheid genomen van Leen van der Sluis en zijn schoonvader Gerrit Kempenaar. Zij waren respectievelijk 9 en 16 jaar drager. De reden dat Frits Dantuma moest stoppen was het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. De heren Kempenaar en Van der Sluis waren door drukke werkzaamheden steeds minder vaak beschikbaar. Voorzitter Jouke Dantuma refereerde aan het feit dat er binnen de uitvaartbranche nog geen discussie is losgebarsten over het verhogen van de pensioenleeftijd. Toen Frits Dantuma op 13 maart 1987 zich aanmeldde als drager besloot de vergadering om nieuwe petten aan te schaffen. Janny van der Meulen moest de ‘koppen’ meten van de dragers. In het notulenboek werd het als volgt omschreven: ‘Het is raar maar waar een paard heeft een hoofd en Eppie Broersma een kop van 60 centimeter op de voet gevolgd door Anne Zuidersma met 59 centimeter’. Frits Dantuma kan nu nog meer tijd vrij maken op zijn kleinkinderen, waaronder enkele talentvolle voetballers, te bewonderen. Alle drie de heren kregen een enveloppe met inhoud en een bos bloemen. Als nieuwe dragers werden Wim Warmelink en Henk Dijkshoorn benoemd. Griet Dantuma was aftredend maar werd met luid applaus herkozen. Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ kan terugzien op een uitstekend jaar. De vereniging is financieel gezond en ook de twee nieuwe uitvaartleiders Sjoerdtje de Haan en Leo Blees scoorden volgens de evaluatieformulieren een ruime voldoende.

terug pijl