Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Juridische zaken

Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Als iemand is overleden, moet u een arts waarschuwen. Deze geeft bij een natuurlijke dood een verklaring van overlijden af. Hiermee kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangifte van overlijden doen en toestemming tot begraven of cremeren aanvragen. Lees verder...

Erfenissen

Als iemand overlijdt komen zijn bezittingen toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom van groot belang om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt waarin hij - misschien - iemand tot erfgenaam heeft benoemd.  Meer hierover op de website  www.notaris.nl...

Hoe gaat het meestal?

Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Meestal is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Meer hierover op de website www.erfwijzer...

CHECKLIST: Directe hulp na overlijden.

Uitvaart.nl heeft bij wijze van uitvaarthulp alvast een aantal belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet. Hoe oud of ziek iemand ook is geweest, een overlijden komt voor iedereen bijna altijd nog onverwacht. Toch moeten er in een korte periode vrij veel zaken worden geregeld. terug naar wat regelen wij